Anti-Spam απο την γραμμη εντολων

Διαχωρισμός

Όλα τα e-mail σας αποθηκεύονται στο directory Maildir μέσα στην περιοχή σας. Εφόσον έχετε ενεργοποιήσει τα προσωπικά φίλτρα για την προστασία από το spam (με την εντολή enable_antispam) όσα e-mail αναγνωρίζονται σαν spam αποθηκεύονται αυτόματα στο directory .spam μέσα στο Maildir.

Σε περίπτωση που το σύστημα κάνει λάθος στην ταυτοποίηση κάποιου e-mail θα πρέπει εσείς να το μετακινήσετε στον κατάλληλο φάκελο (Inbox ή spam) και να ακολουθήσετε έπειτα την διαδικασία εκπαίδευσης που παρουσιάζουμε παρακάτω.

Λειτουργία και εκπαίδευση του SpamAssassin

Η διαδικασία εκμάθησης του SpamAssassin είναι μια συνεχής διαδικασία και ακολουθείται για δύο κυρίως λόγους:

  • Καλύτερη προσαρμογή του συστήματος στα χαρακτηριστικά των δικών σας e-mail. Αυξάνοντας τον αριθμό των e-mail από τα οποία έχει μάθει το σύστημα μειώνουμε την πιθανότητα λάθους ταυτοποίησης.
  • Διόρθωση σε περίπτωση λάθους ταυτοποίησης.

Αρχικά για να αρχίσει να δουλέυει το σύστημα, πρέπει να τροφοδοτηθεί με 200 spam e-mail και 200 ham e-mail.

Εκμάθηση των Spam e-mail

Για να τροφοδοτήσουμε το σύστημα με spam e-mail εκτελούμε την εντολή
sa-learn --spam ~/Maildir/.spam/cur/*

Με την παραπάνω εντολή όσα e-mail βρίσκονται στον φάκελο spam (και έχουν διαβαστεί) τροφοδοτούνται στο σύστημα σαν spam.

Εκμάθηση των Ham e-mail

Όπως έχουμε πει τα ham e-mail είναι όλα τα e-mail που δεν είναι spam, δηλαδή όλα τα καλά e-mail. Για να τροφοδοτήσουμε το σύστημα με ham e-mail εκτελούμε την εντολή sa-learn --ham ~/Maildir/cur/*

Με την παραπάνω εντολή όσα e-mail βρίσκονται στον φάκελο Inbox (και έχουν διαβαστεί) τροφοδοτούνται στο σύστημα σαν ham.