Απόσπασμα από την "Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης ΑΔΙΠ" του τμήματος Φυσικής

(Το απόσπασμα αφορά στην υποστήριξη του τμήματος από την Ομάδα του Υπολογιστικού Κέντρου στην Πανεπιστημιούπολη Βουτών)

Γ. Άλλες Υπηρεσίες

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

  • Καταβάλλεται πραγματική προσπάθεια για εκσυγχρονισμό των διοικητικών υπηρεσιών. Οι διοικητικές υπηρεσίες φαίνονται αρκετά αποτελεσματικές, επαρκείς και πρόσφατα εκσυγχρονισμένες (εγγραφή φοιτητών μέσω δικτύου, βαθμολόγηση των μαθημάτων από τους καθηγητές στο διαδίκτυο, πρόσφατα και ηλεκτρονική διανομή βιβλίων). Το προσωπικό φαινόταν ευχαριστημένο με αυτές τις διευθετήσεις.
  • Αντίθετα, η τεχνική υποστήριξη για τη διδασκαλία και την επίβλεψη στα εργαστήρια είναι πολύ απαιτητική και εμφανέστατα ανεπαρκής για την κάλυψη των αναγκών του προγράμματος σπουδών. Το υπάρχον σήμερα προσωπικό καλύπτει τα κενά με πολλή αυτοθυσία ή υπερωριακή μη αμειβόμενη εργασία, προφανώς όμως αυτό δεν μπορεί να συνεχισθεί επί μακρόν. Ένας από τους δύο τεχνικούς που υποστηρίζει τα εργαστήρια πρόκειται να συνταξιοδοτηθεί σύντομα.

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

  • Η διοικητική υποδομή φαίνεται καλά οργανωμένη.
  • Η βιβλιοθήκη είναι πολύ ευχάριστη και επαρκώς εκσυγχρονισμένη. Υπάρχουν εργαστήρια υπολογιστών με επαρκή αριθμό PC για την εκπαίδευση των φοιτητών και το Τμήμα διαθέτει πρόσβαση WIFI στο διαδίκτυο.
  • Πάνω από όλα, το Κέντρο Υπολογιστών, που δεν ανήκει ευθέως στο Τμήμα αλλά περιλαμβάνει και τεχνικό προσωπικό του Τμήματος, φαίνεται πολύ καλά εξοπλισμένο και στελεχωμένο με έμπειρους μηχανικούς. Μερικά μέλη του διδακτικού προσωπικού υπογράμμισαν πόσο εκτιμούν τις προσφερόμενες υπηρεσίες.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  • Το Τμήμα εκτιμά τις διοικητικές υπηρεσίες και τις υπηρεσίες του Κέντρου Υπολογιστών και συνειδητοποιεί την προφανή ανεπάρκεια του αριθμού του τεχνικού προσωπικού.

ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ

  • Σαφή προτεραιότητα για το Τμήμα αποτελεί η πρόσληψη νέου τεχνικού προσωπικού.
  • Οι υπολογιστικές υπηρεσίες, αν και είναι αρκετά καλές, θα χρειαστούν αναβάθμιση στο πλαίσιο του νέου Ινστιτούτου Θεωρητικής και Υπολογιστικής Φυσικής.
  • Η διοίκηση αγωνίζεται να μειώσει τις καθυστερήσεις στην παροχή του εκπαιδευτικού υλικού (βιβλία), που προς το παρόν δεν είναι πολύ κακές (μέσα Νοεμβρίου), αλλά θα μπορούσαν να βελτιωθούν περαιτέρω.