Ημερίδα Matlab

Εγκατάσταση, λειτουργία και εφαρμογές κεντρικής άδειας MATLAB

Πανεπιστήμιο Κρήτης - Ηράκλειο, Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου 2008
Κατεβάστε το QuickTime plugin αν δεν μπορείτε να δείτε τα online βίντεο.

Εισαγωγή
Ενότητα 1 Ανάλυση κεντρικής εγκατάστασης MATLAB του Πανεπιστημίου

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Τρόπος λειτουργίας / αδειοδότησης
Ανάλυση υπαρχόντων εργαλείων & Εφαρμογές
Συντήρηση της εγκατάστασης, ενημέρωση και εκπαίδευση
Δυνατότητες επέκτασης εμπλουτισμού της εγκατάστασης
Ερωτήσεις - Συζήτηση

Ενότητα 2 Περιβάλλον και τρόποι εργασίας με το MATLAB

Εισαγωγή στο MATLAB
Περιβάλλον: Πρόσβαση, ανάλυση και απεικόνιση δεδομένων
Αυτοματοποίηση διαδικασιών και δημιουργία τεχνικών αναφορών
Ανάπτυξη αλγορίθμων και εφαρμογών
(παράδειγμα: Στατιστική ανάλυση των τάσεων στα φτερά αεροσκάφους)

(παράδειγμα: Ανάπτυξη αλγορίθμου εντοπισμού εγκαταλειμμένων αντικειμένων)

Παράδειγμα: Ανάπτυξη αλγορίθμου εντοπισμού εγκαταλειμμένων αντικειμένων

Δημιουργία GUI

Παραδείγματα σε γνωστικά αντικείμενα που ενδιαφέρουν

Μαθηματικά και βελτιστοποίηση
Βιοϊατρική
Επεξεργασία Σήματος και Εικόνας
Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα

Επεξεργασία Σήματος και Ανάλυση Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων

Εφαρμογές επεξεργασίας εικόνας με MATLAB

Μοντελοποίηση συστημάτων με το γραφικό περιβάλλον SIMULINK

Παράλληλη και κατανεμημένη επεξεργασία

Κλείσιμο – Πληροφορίες Επικοινωνίας

Παρουσίαση σε pdf

Μέρος Α'

Μέρος Β'