Εγκατάσταση και Ρύθμιση του VPN

Η υπηρεσία θα σταματήσει να λειτουργεί στις 28/01/2022

Οι χρήστες του τμήματος Φυσικής θα πρέπει να κάνουν εγκατάσταση ακολουθώντας τις οδηγίες που βρίσκονται εδώ.

Τα υπόλοιπα μέλη της Πανεπιστημιακής κοινότητας θα πρέπει να δουν εδώ.

 

Το Υπολογιστικό Κέντρο της ΣΘΤΕ Παν/μίου Κρήτης παρέχει τη δυνατότητα ασφαλούς πρόσβασης σε εσωτερικές υπηρεσίες του Ιδρύματος από οπουδήποτε στον κόσμο. Η δυνατότητα παρέχεται σε όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας που διαθέτουν ενεργό λογαριασμό στην Κεντρική Υπηρεσία Καταλόγου.

Χρησιμοποιείται η τεχνολογία Transport Layer Security (TLS) με τη βοήθεια του ελεύθερου λογισμικού ανοιχτού κώδικα OpenVPN.

Παρακαλώ ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για να εγκαταστήσετε στον υπολογιστή σας το λογισμικό για τη δημιουργία της VPN σύνδεσης:

 

Μετά την σύνδεση σας στην υπηρεσία VPN μπορείτε να επιβεβαιώσετε την ορθή της λειτουργία στον παρακάτω σύνδεσμο.

Το πιστοποιητικό ασφαλείας της υπηρεσίας VPN έληξε στις 03/02/2017, μετά το πέρας της διετούς ισχύος του. Οι χρήστες της υπηρεσίας θα πρέπει να εγκαταστήσουν το νέο πιστοποιητικό για την ορθή λειτουργία της υπηρεσίας.