Εγκατάσταση του OpenVPN σε περιβάλλον Linux

Αποθηκεύστε τοπικά στον υπολογιστή σας το αρχείο CC-UOC.ovpn. Θα σας ζητηθεί το e-mail και το password που έχετε στο τμήμα.

Εναλλακτικά εάν αντιμετωπίζετε πρόβλημα στην σύνδεση μπορείτε να δοκιμάσετε και με το αρχείο CC-UOC-tcp.ovpn (σύνδεση TCP)

Για χρήστες με Ubuntu:
Μπορεί να χρειαστεί να έχετε τα  πιστοποιητικά ασφαλείας σε διαφορετικά αρχεία. Σε αυτήν την περίπωση θα πρέπει να κατεβάσετε το αρχείο CC-UOC-VPN-2.1-nocert.zip και να το κάνετε extract. Επίσης εάν έχετε παλιά έκδοση του OpenVPN ίσως χρειαστεί να εγκαταστήσετε πιο καινούργια έκδοση ακολουθώντας τις οδηγίες που βρίσκονται εδώ.
Επιπλέον ακόμα και με αυτήν την αλλαγή, φαίνεται να υπάρχει ένα bug με τον NetworkManager του Ubuntu. Διαβάστε σχετικά εδώ.

Τα παραπάνω αρχεία είναι προσωπικά για εσάς και δεν θα πρέπει να διατεθεί σε τρίτους.

 

 • Βήμα 1:
  Θα πρέπει να εγκαταστήσετε τα παρακάτω πακέτα:

  Για CentOS/RedHat/Fedora based distributions:
  su
  yum install opevpn NetworkManager-openvpn

  Για Debian/Ubuntu based distributions:
  sudo apt-get update
  sudo apt-get install openvpn network-manager-openvpn network-manager-openvpn-gnome
   

 • Βήμα 2:
  Κάντε δεξί κλίκ στο εικονίδιο του δικτύου στην επιφάνεια εργασίας και επιλέξτε Edit Connections

  • Πατήστε Add

  • Επιλέξτε Import a saved VPN configuration

  • Πατήστε Create

  • Επιλέξτε το αρχείο CC-UOC.ovpn και πατήστε Open

  • Βάλτε το e-mail που έχετε στο τμήμα

  • Πατήστε Apply και Close
    

 • Βήμα 3:
  Για να ξεκινήστε την VPN σύνδεση κάντε αριστερό κλίκ στο εικονίδιο του δικτύου στην επιφάνεια εργασίας και επιλέξτε:

  • VPN Connections

  • CC-UOC

  • Βάλτε το password που έχετε στο e-mail σας

 

Εναλλακτικά από command line μπορείτε να κάνετε έναρξη του VPN με την εντολή
openvpn --config CC-UOC.ovpn

Για να τερματίσετε την σύνδεση πατήστε CTRL-C

Μετά την σύνδεση σας στην υπηρεσία VPN μπορείτε να επιβεβαιώσετε την ορθή της λειτουργία στον παρακάτω σύνδεσμο.