Εγκατάσταση του OpenVPN Client

 

  • Κατεβάστε και μεταγλωτίστε (compile) την τελευταία διανομή της εφαρμογής OpenVPN
  • Κατεβάστε το αρχείο ρυθμίσεων: CC-UOC-VPN-2.0.zip και κάντε το extract.

    Τo παραπάνω αρχείο είναι προσωπικό για εσάς και δεν θα πρέπει να διατεθεί σε τρίτους.

  • Εκτελέστε το OpenVPN ώς εξής:
    openvpn --config CC-UOC.ovpn

Εισάγετε την πλήρη e-mail διεύθυνσή σας και το password όταν σας ζητηθούν.

Μετά την σύνδεση σας στην υπηρεσία VPN μπορείτε να επιβεβαιώσετε την ορθή της λειτουργία στον παρακάτω σύνδεσμο.