Εγκατάσταση του OpenVPN σε περιβάλλον Windows

 

Πατήστε εδώ για να κατεβάστε την τελευταία έκδοση του OpenVPN που αντιστοιχεί στην έκδοση του λειτουργικού σας.

Αποθηκεύστε στο Desktop σας το παρακάτω αρχείο. Θα σας ζητηθεί το e-mail και το password που έχετε στο τμήμα.

CC-UOC-VPN-CONF-2.0.1.exe

Το παραπάνω αρχείο είναι προσωπικά για εσάς και δεν θα πρέπει να διατεθεί σε τρίτους.

Εάν έχετε Windows Vista/7/8 ή νεότερα είναι πολύ σημαντικό να διαβάσετε σχετικά με την έναρξη του OpenVPN πατώντας εδώ.

Εγκατάσταση του OpenVPN Client

 • Πατήστε δύο φορές στο αρχείο openvpn-install και ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες εγκατάστασης:
   
 • Πατήστε το κουμπί Next


 • Πατήστε το κουμπί I Agree


 • Χωρίς να αλλάξετε τα στοιχεία εγκατάστασης, πατήστε το κουμπί Next


 • Το πρόγραμμα θα πρέπει να εγκατασταθεί στο C:\Program Files\OpenVPN
  Πατήστε το κουμπί Install


 • Πατήστε το κουμπί Next.


 • Πατήστε το κουμπί Finish
  Ρύθμιση του OpenVPN Client

 • Πατήστε δύο φορές στο αρχείο CC-UOC-VPN-CONF-2.0.1.exe και ακολοθήστε τις παρακάτω οδηγίες εγκατάστασης:
   
 • Πατήστε το κουμπί I Agree


 • Οι ρυθμίσεις θα πρέπει να εγκατασταθoύν στο C:\Program Files\OpenVPN\config
  Πατήστε το κουμπί Next


 • Πατήστε το κουμπί Install.


 • Πατήστε το κουμπί Close. 

Έναρξη του OpenVPN στα Windows Vista/7/8

Η ενεργοποίηση της VPN σύνδεσης γίνετε πρώτα εκτελόντας με δεξί click το OpenVPN Gui που βρίσκετε στο Desktop σας ή στο
Start -> Programs -> OpenVPN -> OpenVPN Gui
και επιλέγοντας το Run as Administrator (δεξί click).
(η επιλογή αυτή μπορεί να γίνει μόνιμη με δεξι click
Properties -> compatibility -> Run this Program as Administrator)

Στη συνέχεια θα εμφανιστεί η παρακάτω εικόνα κάτω δεξιά στο Desktop
Εκεί θα πρέπει να κάνετε δεξί click, να επιλέξετε το CC-UOC ή το CC-UOC-tcp profile και να πατήσετε Connect.
Θα σας ζητηθεί το e-mail και το password που έχετε στο τμήμα.
 

Έναρξη του OpenVPN στα Windows XP

Η ενεργοποίηση της VPN σύνδεσης γίνετε εκτελόντας πρώτα το OpenVPN Gui που βρίσκετε στο Desktop σας ή στο
Start -> Programs -> OpenVPN -> OpenVPN Gui
Στη συνέχεια θα εμφανιστεί η παρακάτω εικόνα κάτω δεξιά στο Desktop
Εκεί θα πρέπει να κάνετε δεξί click, να επιλέξετε το CC-UOC ή το CC-UOC-tcp profile και να πατήσετε και Connect.

Θα σας ζητηθεί το e-mail και το password που έχετε στο τμήμα.

 

Τερματισμός του OpenVPN

Η απενεργοποίηση της σύνδεσης γίνεται με δεξί click στην παραπάνω εικόνα και επιλέγοντας Disconnect ή Exit

 

Έλεγχος ορθής λειτουργίας του OpenVPN

Μετά την σύνδεση σας στην υπηρεσία VPN μπορείτε να επιβεβαιώσετε την ορθή της λειτουργία στον παρακάτω σύνδεσμο