Υπηρεσία VPN

Το Υπολογιστικό Κέντρο της ΣΘΤΕ Παν/μίου Κρήτης παρέχει τη δυνατότητα ασφαλούς πρόσβασης σε εσωτερικές υπηρεσίες του Ιδρύματος, από οπουδήποτε στον κόσμο. Η δυνατότητα παρέχεται σε όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας που διαθέτουν ενεργό λογαριασμό στην Κεντρική Υπηρεσία Καταλόγου.
Χρησιμοποιείται η τεχνολογία Secure Sockets Layer (SSL) με τη βοήθεια του ελεύθερου λογισμικού ανοιχτού κώδικα OpenVPN.

Περισσότερα ...