Λογισμικό

Το Υπολογιστικό Κέντρο της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών υποστηρίζει διάφορες κατηγορίες λογισμικού που χρησιμοποιούνται στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Στην τρέχουσα ενότητα μπορείτε να βρείτε πληροφορίες αδειοδότησης και εγκατάστασης για κοινόχρηστο εμπορικό λογισμικό που προμηθεύεται κεντρικά το Π.Κ. Η πρόσβαση σε ορισμένες πληροφορίες απαιτεί να είστε απευθείας συνδεμένοι στο δίκτυο του Π.Κ. ή μέσω VPN. Αναλυτκότερα τα διαθέσιμα προγράμματα είναι τα ακόλουθα:

Matlab (περιορισμένες άδειες ταυτόχρονης χρήσης για συγκεκριμένα modules για εργαστήρια, εκπαιδευτικό προσωπικό και φοιτητές)
Eviews (απεριόριστες άδειες για εργαστήρια και περιορισμένες άδειες ταυτόχρονης χρήσης για το εκπαιδευτικό προσωπικό)
ChemBioDraw (περιορισμένες άδειες για επιλεγμένους τομείς του τμ. Χημείας)
SPSS (απεριόριστες άδειες για συγκεκριμένα modules για όλη την πανεπιστημιακή κοινότητα)
Dreamspark Premium (Λογισμικό Miscrosoft) (πολλαπλές δωρεάν άδειες για το εκπαιδευτικό προσωπικό και τους φοιτητές)
MS Campus Agreement OVS-ES (MSOffice) (περιορισμένες άδειες για το διοικητικό προσωπικό)
MS Office 4 Students (MS Windows 7, MSOffice) (μία άδεια ανά χρήστη με ακαδημαϊκή έκτπωση - το πρόγραμμα δεν διατίθεται πλέον από τη Microsoft)

 

Ελεύθερο Λογισμικό – Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα

Το Υπολογιστικό Κέντρο παρέχει επίσης υπηρεσία διανομής Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα με επίκαιρα αντίγραφα ευρέως χρησιμοποιούμενου λογισμικού και λειτουργικών συστημάτων. Το λογισμικό είναι αρκετά διαδεδομένο τόσο στα ακαδημαϊκά ιδρύματα όσο και στην ελεύθερη αγορά. Συνολικά ο server διαθέτει 15 Tbytes που τον κατατάσσει στις μεγαλύτερες αντίστοιχες πηγές λογισμικού στην Ελλάδα. Περισσότερες πληροφορίες για την υπηρεσία μπορείτε να βρείτε εδώ.


Για θέματα λογισμικού μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Υπολογιστικό Κέντρο στη διεύθυνση software@cc.uoc.gr.